Υποστήριξη πελατών HP - Γνωσιακή βάση δεδομένων

HP Sprocket Photo Printers App - Using the HP Sprocket App

This document is for the HP sprocket app.
The HP sprocket app is the main software to use with your Sprocket. With this app, you can take and edit photos, and then send the print jobs to your Sprocket.
 The HP sprocket app icon

Step 1: Install the HP sprocket app

Download and install the HP sprocket app on your mobile device.
  • Download and install the HP sprocket app from the HP Sprocket (in English) homepage.
  • Turn on the Sprocket.
  • On your mobile device, open the Bluetooth settings menu, and then make sure Bluetooth is enabled.
  • Open the HP sprocket app, select a startup option, and then continue to the next step.

Step 2: Print photos

Print photos using one of several available ways.

Frequently asked questions (FAQs)

Review these frequently asked questions.
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας παρέχοντας σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας από το συγκεκριμένο έγγραφο..