Υποστήριξη πελατών HP - Γνωσιακή βάση δεδομένων

HP Sprocket 200 Printers - Blinking Red Status Indicator Light

This document is for HP Sprocket printers and the HP sprocket app.
During a print job, the Sprocket stops feeding photo paper, the Status Indicator light turns red and blinks, and one of the following error messages can display on the HP sprocket app.
  • Out of Paper
  • Top Cover Open
  • Paper Jammed
  • Incorrect Paper Type
Read the section that matches your error message. If you did not receive an error message, read Resolve a blinking red light when an error message does not display.
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας παρέχοντας σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας από το συγκεκριμένο έγγραφο.