מדפסת צילום HP Sprocket

HP Sprocket Photo Printer

Warranty status: Unspecified - Check warranty status

הגדר את המדפסת שלך

שלושה שלבי הגדרה

באמצעות חוויית ההגדרה הייחודית למוצר שלנו, קל מתמיד להגדיר את המדפסת.

מדריכים למשתמש

 מדריך למשתמש 1.34MB
 תעודת אחריות 0.27MB
 Accessories Warranty 0.47MB
 HP Sprocket נייר צילום ומחסניות כתב אחריות 0.08MB

לצורך הצגה והדפסה של מדריכים למשתמש בפורמט PDF, נדרש Adobe Acrobat Reader.

הערה: השתמש בגרסה העדכנית ביותר של הקורא לצורך הצגת המדריכים למשתמש בפורמט PDF באמצעות לחיצה על הקישור של "Adobe" שלהלן. תועבר לאתר האינטרנט של Adobe כדי להוריד את הקורא.

Get Adobe Reader

אפשרויות תמיכה נוספות