‏‎HP Sprocket - באיזה נייר צילום ניתן להשתמש עם ה-Sprocket שלי?

מסמך זה מתייחס להתקני HP Sprocket.
קרא את הסעיף להלן התואם ל-Sprocket שלך למציאת נייר צילום וכרטיס איכות ההדפסה של HP (Smartsheet לשעבר).
עזור לנו להשתפר על ידי מתן משוב על חוויית השימוש במסמך.