Använd det färgade Print Quality Card-kortet

I varje paket med HP Sprocket- eller HP Sprocket Plus-papper finns ett särskilt blått eller orange kort.

REDIGERA FOTON

Använd sprocket-appens redigeringsfunktioner för att justera färg, ljusstyrka, kontrast och andra värden i dina utskrifter. Du kan även använda funktionen Korrigera automatiskt för att förbättra bilderna med en enda tryckning.

ANVÄND HP-PAPPER

Använd äkta HP Sprocket-, HP Sprocket Plus- eller HP Sprocket Studio-bläck och -fotopapper (enligt vad som är lämpligt för din skrivarmodell).

SVALNA